Loading map...

Loading

DEJW projektuje, organizuje, wyposaża w urządzenia i oprogramowanie oraz administruje Strefami Płatnego Parkowania na rzecz i w imieniu zarządców dróg, jednostek samorządu terytorialnego. Profesjonalna obsługa DEJW obejmuje wszystkie aspekty funkcjonowania SPP, finansując przedsięwzięcie w pełnym zakresie.

AdminPark?

  • Aplikacja przeznaczona na stanowiska komputerowe z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows XP/Vista/7
  • Kontrolowanie funkcjonowania SPP.
  • Wydawanie abonamentów
  • Gromadzenie zawiadomień, automatyczna weryfikacja płatności, współpraca z programem typu CepikPark do prowadzenia egzekucji w trybie administracyjnym, kompatybilnym z systemem danych oferowanym przez CEPIK