STREFA A

ULICE:
Plac na Rynku głównym, Krótka, Ks. Kowalskiego, Bulwary

abonament miesięczny na miejscu ogólnodostępnym
150,00 zł
abonament półroczny na miejscu ogólnodostępnym
700,00 zł
abonament roczny na miejscu ogólnodostępnym
1200,00 zł
abonament miesięczny na miejscu zastrzeżonym (koperta)
300,00 zł
abonament półroczny na miejscu zastrzeżonym (koperta)
1500,00 zł
abonament roczny na miejscu zastrzeżonym (koperta)
3000,00 zł
abonament roczny mieszkańca „M”
80,00 zł

STREFA B

ULICE:
Bronisława Czecha, Kopernika, Łazarskiego, Jordana, Spacerowa

abonament miesięczny na miejscu ogólnodostępnym
50,00 zł
abonament półroczny na miejscu ogólnodostępnym
200,00 zł
abonament roczny na miejscu ogólnodostępnym
300,00 zł
abonament roczny na miejscu ogólnodostępnym – mieszkaniec miasta Limanowa
210,00 zł
abonament miesięczny na miejscu zastrzeżonym (koperta)
300,00 zł
abonament półroczny na miejscu zastrzeżonym (koperta)
1000,00 zł
abonament roczny na miejscu zastrzeżonym (koperta)
2000,00 zł
abonament roczny mieszkańca „M”
80,00 zł

STREFA OGRANICZONEGO PARKOWANIA

ULICE:
Konopnickiej

abonament roczny mieszkańca pojazd „M”
80,00 zł