FORMULARZ NR. 90 ZESTAWIENIE zbiorcze_miesiąca_PARKINGI

 

                   <center>

NAZWA PARKINGU

MIESIĄC, ROK

Liczba godzin wypracowanych łącznie przez parkingowych

Data zgłoszenia (dzień/miesiąc/rok)

Godzina wyjazdu (godzina:minuty)

Wybierz plik jaki chcesz załączyć. Limit wielkości dla jednego pliku to 9.8 MB


UWAGA! Należy dostarczyć oryginał formularza do rozliczenia miesiąca.