Kamienna Góra > Tabela opłat strefy – zwolnienia

UŻYTKOWNICY DRÓG, DLA KTÓRYCH WPROWADZONO ZEROWĄ STAWKĘ OPŁATY ZA PARKOWANIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA NA OBSZARZE MIASTA KAMIENNA GÓRA

Wprowadza się zerową stawkę opłaty za parkowanie dla:

1. Oznakowanych pojazdów służb miejskich podczas wykonywania obowiązków służbowych (pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego, straży miejskiej, służb komunalnych);

2. Pojazdów osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, posiadających uprawnienia do kierowania wózkiem inwalidzkim lub pojazdem samochodowym oraz kartę parkingową, na miejscach oznaczonych znakiem P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” wraz ze znakiem D-18a parking – miejsce zastrzeżone z dodatkową tabliczką T-29, która informuje o miejscach przeznaczonych dla pojazdów samochodowych uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej;

3. Taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju pomiędzy znakami D19 „postój taksówek” i D -20 „koniec postoju taksówek”;

4. Motocykli, motorowerów i rowerów.