Koszalin > Abonamenty strefy

UWAGA !
OD 23.03.2020 DECYZJĄ PREZYDENTA MIASTA (W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA)
SPP W KOSZALINIE ZOSTAJE ZAWIESZONA
BRAK OPŁAT ZA PARKOWANIE

Abonamenty ogólnodostępne

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA: wszystkie miejsca ogólnodostępne w SPP

abonament miesięczny na miejscu ogólnodostępnym – 140,00 zł
UWAGA: Abonamenty wydaje tylko i wyłącznie organ uprawniony, czyli Biuro Strefy Płatnego Parkowania w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 24-26

Nr konta na które należy dokonać wpłaty: 69 1140 2118 0000 2162 9500 1009