Koszalin > Instrukcja obsługi parkomatu

Instrukcja płatności gotówkowej

Instrukcja zapłaty opłaty dodatkowej

Od dnia 06.03.2017 dezaktywowana zostaje opcja dodatkowa, uiszczanie opłaty dodatkowej w parkomatach.

Opłatę dodatkową można wpłacać zgodnie z uchwałą i regulaminem SPP: na rachunek bankowy ZDiT w Koszalinie, oraz w Biurze Strefy Płatnego Parkowania w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 24-26, lok.08.