fbpx

Koszalin > Reklamacja w siedzibie BSPP

Reklamacje w Biurze Strefy Płatnego Parkowania w Koszalinie (ul. Wojska Polskiego 24-26) należy składać na druku dostępnym poniżej.

POBIERZ DRUK REKLAMACJI

Klient składający reklamację w Biurze Strefy, proszony jest o zamieszczenie na druku reklamacji, swojego adresu e-mail i/lub numeru telefonu kontaktowego, na który będzie udzielana odpowiedź. Na druku reklamacji powinny być wypełnione wszystkie pola. Reklamacje nie wypełnione poprawnie, nie wypełnione na druku BSPP pozostają bez rozpatrzenia.

Termin składania reklamacji: do 7 dni roboczych od dnia wystawienia zawiadomienia o opłacie dodatkowej
Termin rozpatrzenia przez BSPP reklamacji i odpowiedzi: do 7 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji