KSM „Przylesie” Koszalin > Sposoby płatności

/

AdminPark

1. Opłaty za postój pojazdów w Strefie Płatnego Postoju KSM PRZYLESIE KOSZALIN pobierane są w PARKOMATACH. Parkomat przyjmuje nominały od 10 gr do 5 PLN.  Parkomaty przyjmują również płatność kartami zbliżeniowymi. Parkomat nie wydaje reszty.

2. Uiszczanie OPŁATY DODATKOWEJ w odpowiedzi na ZAWIADOMIENIE:

UWAGA! W przypadku, kiedy Kontroler stwierdzi:

– brak biletu parkingowego za przednią szybą pojazdu lub bilet umieszczony za przednią szybą pojazdu będzie nieważny (np. przekroczony czas postoju, bilet dla innej strefy),

Kontroler jest zobowiązany do wystawienia ZAWIADOMIENIA o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej w kwocie 50 zł (1 dzień roboczy, następnie jest to kwota 100,00 zł) w związku z nieuiszczeniem opłaty za parkowanie pojazdu. W razie nie uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie do 14 dni od daty wystawienia zawiadomienia, wszczynana jest procedura windykacyjna w trybie administracyjnym.

Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 14 dni od daty wystawienia zawiadomienia na konto Administratora parkingu nr konta:  02 8804 0000 0070 0013 9696 0011

UWAGA! Na dowodzie wpłaty należy wpisać:
“<numer niniejszego zawiadomienia> SPP KSM KOSZALIN, <numer rejestracyjny pojazdu>” 

UWAGA! Aby wykupić abonament na większą ilośc miesięcy, należy powtórzyć procedurę opłaty i wszystkie potwierdzenia z parkomatu umieścić za przednią szybą pojazdu.

Jesteś zainteresowany wdrożeniem płatnego parkingu na Twoim terenie?