Clinika Koszalin > Instrukcja obsługi parkomatu

/

AdminPark

Opłata za postój

1. Przyciśnij START

2. Wrzucaj monety, aż osiągniesz planowany czas postoju. Czas podawany jest na wyświetlaczu.

3. Akceptuj bilet lub anuluj transakcję.

4. Pobierz bilet i umieść za przednią szybą pojazdu.

Opłata dodatkowa

1. Przyciśnij START.

2. Dwukrotnie przyciśnij TARYFA. Na wyświetlaczu pojawi się napis opłata dodatkowa.

3. Przyciśnij ponownie START.

4. Za pomocą przycisków +/- wybierz liczbę i przyciskiem START przejdź do następnej.

5. Po wpisaniu pełnego numeru zaakceptuj przyciskiem START.

6. Wrzucaj monety, aż osiągniesz kwotę opłaty dodatkowej. Na wyświetlaczu kwota będzie się zmniejszać do zera.

7. Pobierz potwierdzenie. Pamiętaj, aby je zachować.

Jesteś zainteresowany wdrożeniem płatnego parkingu na Twoim terenie?