RODO

/

AdminPark

W związku z wprowadzeniem RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, od dnia 25.05.2018r użytkownik serwisów i aplikacji których właścicielem jest firma DEJW może w każdej chwili wysłać prośbę o zmianę lub usunięcie swoich danych osobowych, wypełniając formularz umieszczony po prawej stronie.

Wysyłając formularz oświadczam, iż zostałem poinformowany, że P.P.U.H. “DEJW” Dawid Biernat z siedzibą w Limanowej, Łososina Górna 91; jest administratorem moich danych osobowych podanych w celu korzystania z serwisów i aplikacji, usług firmy DEJW, zgodnie z RODO. Dane będą przetwarzane w celu realizacji usług oferowanych przez firmę DEJW oraz w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne. Wiem, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprosotowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i przenoszenia, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego. Dane będą przetwarzane przez okres korzystania z serwisów, aplikacji, usług lub przez okres 10 lat od momentu pierwszej rejestracji, skorzystania z usługi.

WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANYCH PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH ZNAJDĄ PAŃSTWO >> TUTAJ <<

    TakNie    TakNie


    Oświadczam, iż podane przeze mnie dane są prawdziwe oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w celu zgodnym z zaznaczonym w formularzu co jest zgodne z art. 6 pkt 1a oraz art. 7 ust. 3. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1)

    * pola wymagane

    Jesteś zainteresowany wdrożeniem płatnego parkingu na Twoim terenie?