Clinika Koszalin > Tabela opłat parkingu

/

AdminPark

Strefa Płatnego Parkowania

Ulica: Okulickiego 24 w Koszalinie

za pierwsze pół godziny parkowania 0,60 zł
za pierwszą godzinę parkowania 1,20 zł
za drugą godzinę parkowania 1,40 zł
za trzecią i każdą następną godzinę parkowania 2,00 zł

UWAGA!

Za nieopłacony czas postoju w Strefie Płatnego Parkowania
pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 złotych.

Jesteś zainteresowany wdrożeniem płatnego parkingu na Twoim terenie?