DEJW administratorem parkingów KSM “PRZYLESIE” w Koszalinie

/

AdminPark

Wyprodukowaliśmy i zamontowaliśmy 6 sztuk nowoczesnych parkomatów dla Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Koszalinie – jest to jedna z największych spółdzielni w kraju.

Zajmujemy się również administrowaniem parkingami należącymi do KSM. Jest to kolejna Strefa Płatnego Postoju w Koszalinie przez nas obsługiwana i oparta na naszych nowatorskich rozwiązaniach.

Parkingi znajdują się przy ulicach: Jana Pawła II, Spasowskiego, Śniadeckich oraz Kołłątaja.

Płatność w parkomatach odbywa się obecnie za pomocą bilonu oraz kart zbliżeniowych. W urządzeniach jest możliwość wykupienia jednorazowego postoju lub opłaty dwutygodniowej czy też miesięcznej. Urządzenia przyjmują również opłaty dodatkowe nałożone za nieprzetrzeganie regulaminu.

Szczegóły znajdują się w zakładce:   KSM PRZYLESIE KOSZALIN

Jesteś zainteresowany wdrożeniem płatnego parkingu na Twoim terenie?