DEJW obsługuje SPP w Suwałkach

/

AdminPark

Wyposażyliśmy ZDiZ w Suwałkach w urządzenia oraz oprogramowanie do obsługi Strefy Płatnego Parkowania. Strefą administruje Zarząd Dróg i Zieleni, a DEJW wykonuje dodatkowo czynności serwisowe. 

Na miejscu zamontowaliśmy 16 szt. nowych parkomatów naszej produkcji oraz przekazaliśmy terminale mobilne do kontroli wnoszonych opłat.

Oprogramowanie Strefy Płatnego Parkowania w Suwałkach to kompletny system nadzoru SPP przez nas produkowany:

  • smsAdminPark – płatność mobilna za parkowanie
  • AdminPark – stacjonarny nadzór nad SPP
  • onlineAdminPark – zdalny nadzór nad parkomatami
  • KontrolPark – program do kontroli wnoszonych opłat
  • CepikPark – program do egzekucji opłat dodatkowych 
Jesteś zainteresowany wdrożeniem płatnego parkingu na Twoim terenie?