DEJW operatorem parkingu w Kielcach

/

AdminPark

Od września 2020 administrujemy kolejnym obiektem, jest to parking przy Kieleckim Centrum Kultury

Jesteś zainteresowany wdrożeniem płatnego parkingu na Twoim terenie?