Kamienna Góra > Abonamenty strefy

Abonamenty w SPP

abonament typu A (Mieszkańca) – 20 zł
Osoby fizyczne zameldowane w lokalach usytuowanych przy ulicach objętych SPP na pobyt stały lub czasowy będące właścicielem pojazdu samochodowego albo posiadający tytuł prawny do korzystania z pojazdu. Abonament wydawany na jeden pojazd.

ABONAMENT MIESZKAŃCA MOŻE WYKUPIĆ WYŁĄCZNIE OSOBA ZAMELDOWANA PRZY ULICY NA KTÓREJ SĄ WYZNACZONE MIEJSCA POSTOJOWE PŁATNE STREFY. PARKOWANIE Z KARTĄ ABONAMENTOWĄ UPRAWNIA TYLKO DO ZAJMOWANIA MIEJSC WYZNACZONYCH JAKO PŁATNE PRZY ULICY JAKIEJ ABONAMENT DOTYCZY. NA INNYCH ULICACH STREFY OPŁATA WNOSZONA JEST ZGODNIE Z CENNIKIEM W PARKOMACIE POPRZEZ WYKUPIENIE BILETU.

abonament typu B (Na okaziciela) – 110 zł
Pozostałe osoby fizyczne i podmioty prawne. Abonament można wykupić dla nieograniczonej liczby pojazdów.

 

UWAGA! Od 01.06.2020 administrowanie SPP w Kamiennej Górze przejmuje Urząd Miasta Kamienna Góra. od 01.06.2020 będzie inny numer konta do wpłat. W przypadku pytań zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych w.w. urzedu – http://kamiennagora.pl

UWAGA:

Karty abonamentowe potwierdzające wniesienie opłaty, wydaje się na okres od 1 miesiąca do 12 miesięcy. Abonamenty wydaje tylko i wyłącznie organ uprawniony, czyli Biuro Strefy Płatnego Parkowania w Kamiennej Górze.

Opłatę za abonament (od 01.07.2016r) należy dokonać przelewem na konto Administratora SPP:
P.P.U.H. DEJW Dawid Biernat
Łososina Górna 91, 34-600 Limanowa
nr konta: 29 8804 0000 0070 0013 9696 0010,

w tytule przelewu wpisując:

Abonament [rodzaj,okres,kwota]
numer rejestracyjny pojazdu

np. Wzór wpłata abonament

Wzór wpłata abonament

Potwierdzenie przelewu należy dostarczyć do Biura SPP. Abonament wydawany jest w dniu dostarczenia potwierdzenia.

UWAGA!!

opłata za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, będąc dochodem publicznym, jest świadczeniem o charakterze publicznoprawnym, czyli ma charakter daniny publicznej, co w konsekwencji wyklucza opodatkowanie tych czynności podatkiem od towarów i usług.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM BIURO STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIE WYSTAWIA FAKTUR ZA ABONAMENTY, BILETY I OPŁATY DODATKOWE.