Kamienna Góra > Sposoby płatności

Płatność w parkomacie

Opłaty za postój pojazdów w strefie Płatnego Parkowania w Kamiennej Górze pobierane są w PARKOMATACH. Parkomat przyjmuje nominały od 10 gr do 5 PLN. Parkomat nie wydaje reszty. UWAGA! Kontrolerzy nie są uprawnieni do pobierania opłat!

Opłatę dodatkową można uiścić w każdym parkomacie na terenie miasta Kamienna Góra, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia zawiadomienia. Po upływie tego terminu opłatę dodatkową w kwocie 50zł należy uiścić na numer konta Urzędu Miasta Kamienna Góra; podany na zawiadomieniu.

Płatność mobilna

Od 01.10.2016r wdrożony zostanie w Strefie Płatnego Parkowania system płatności mobilnych. Postój będzie można opłacić przy pomocy aplikacji smsAdminPark, czyli rozpocząć parkowanie korzystając z telefonu komórkowego lub komputera, bez konieczności zamiany gotówki i podchodzenia do parkomatu.

Więcej informacji w zakładce PŁATNOŚĆ MOBILNA

UWAGA!!

opłata za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, będąc dochodem publicznym, jest świadczeniem o charakterze publicznoprawnym, czyli ma charakter daniny publicznej, co w konsekwencji wyklucza opodatkowanie tych czynności podatkiem od towarów i usług.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM BIURO STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIE WYSTAWIA FAKTUR ZA ABONAMENTY, BILETY I OPŁATY DODATKOWE.