Kamienna Góra > Tabela opłat strefy

Stawki opłat za parkowanie

za pierwsze pół godziny parkowania (minimalna opłata) 1,00 zł
za pierwszą godzinę parkowania 2,00 zł
za drugą godzinę parkowania 2,40 zł
za trzecią godzinę parkowania 2,80 zł
za czwartą i następną godzinę parkowania 2,00 zł

UWAGA!

PODSTAWOWA STAWKA OPŁATY DODATKOWEJ:

Za nieopłacony postój, lub przekroczony czas postoju w Strefie Płatnego Parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 złotych.

W przypadku uiszczenia tej opłaty do 7 dni kalendarzowych od momentu wystawienia zawiadomienia (tylko w przypadku przekroczonego czasu postoju), opłata ulega zmniejszeniu o 50% – 25zł.

UWAGA! Istnieje możliwość uiszczenia opłaty dodatkowej w PARKOMACIE w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia zawiadomienia. Po upływie tego terminu opłatę dodatkową w kwocie 50zł należy uiścić na numer konta Urzędu Miasta Kamienna Góra; podany na zawiadomieniu.