Koszalin > Tabela opłat strefy – zwolnienia

UŻYTKOWNICY DRÓG, DLA KTÓRYCH WPROWADZONO ZEROWĄ STAWKĘ OPŁATY ZA PARKOWANIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA NA OBSZARZE MIASTA KOSZALIN

Wprowadza się zerową stawkę opłaty za parkowanie dla:

– pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania dla osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami samochodowymi oraz dla osób kierujących pojazdami samochodowymi, przewożących osoby niepełnosprawne, o ile wymienione osoby posiadają kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej, wydaną na podstawie przepisów odrębnych, na wyznaczonych w tym celu miejscach postojowych.