Koszalin > Tabela opłat strefy

Stawki opłat za parkowanie

za pierwsze pół godziny parkowania 0,60 zł
za pierwszą godzinę parkowania 1,20 zł
za drugą godzinę parkowania 1,40 zł
za trzecią godzinę parkowania 1,60 zł
za czwartą i następną godzinę parkowania 1,20 zł

UWAGA!

PODSTAWOWA STAWKA OPŁATY DODATKOWEJ:

Za nieopłacony czas postoju w Strefie Płatnego Parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 złotych.

W przypadku uiszczenia tej opłaty w dniu wystawienia zawiadomienia, opłata ulega zmniejszeniu o 50%.