Ładowarka samochodów elektrycznych “EVA” w Limanowej

/

AdminPark

Od 18.10.2018r w Limanowej jest już możliwość dołaodowania pojazdu elektrycznego. Właśnie w tym dniu uruchomiliśmy pierwszą w miejscowości Stację ładowania samochodów elektrycznych “EVA” /Eletric Vehicle Available/, produkcji DEJW.

Ładowarka znajduje się na dolnym parkingu przy Centrali firmy DEJW – Łososina Górna 91, 34-600 Limanowa. Obecnie (do odwołania) jest możliwość bezpłatnego dołaodwania swojego pojazdu. Aby tego dokonać, należy udać się do Administracji w głównym budynku firmy, celem pobrania karty.

Stację ładowania można wyszukać w serwisie: www.plugshare.com/location/168982 

Zachęcamy do korzystania i wspólnego dbania o środowisko. 

Jeżeli chcesz zainstalować Stację ładowania przy swoim sklepie, galerii, parkingu itp. skontaktuj się z nami celem poznania korzystnej oferty na zakup urządzenia:  parkingi@dejw.pl 

Jesteś zainteresowany wdrożeniem płatnego parkingu na Twoim terenie?