Limanowa > Sposoby płatności

/

AdminPark

1. Opłaty za postój pojazdów w strefie Płatnego Parkowania w Limanowej pobierane są w PARKOMATACH. Parkomat przyjmuje nominały od 10 gr do 5 PLN. Parkomat nie wydaje reszty. UWAGA! Kontrolerzy nie są uprawnieni do pobierania opłat!

2. Istnieje możliwość wykupienia karty elektronicznej w Biurze Strefy Płatnego Parkowania i dokonywanie płatności przy jej użyciu w Parkomatach.

2.1 UZUPEŁNIENIE impulsami KARTY ELEKTRONICZNEJ:

1. Wciśnij przycisk START
2. Wciśnij trzykrotnie przycisk TARYFA
3. Po pojawieniu się informacji „Uzupełnienie karty elektronicznej”, wciśnij przycisk START
4. Wrzucaj monety, aż osiągniesz planowaną kwotę doładowania, nie więcej niż 50 złotych, 1 PLN = 1 impuls.
5. Aby potwierdzić, wciśnij przycisk START
6. Włóż kartę do oznaczonej szczeliny, karta zostaje doładowana, na wyświetlaczu pojawi się informacja o uzupełnieniu.
7. Pobierz kartę i potwierdzenie

Sposób zapłaty kartą elektroniczną podany jest na każdym Parkomacie.

Uzupełnienie karty elektronicznej impulsami dokonane może być tylko w Biurze Strefy Płatnego Parkowania w Limanowej.

3. Uiszczanie OPŁATY DODATKOWEJ w odpowiedzi na ZAWIADOMIENIE:

UWAGA! W przypadku, kiedy Kontroler stwierdzi:

– brak biletu parkingowego za przednią szybą pojazdu lub bilet umieszczony za przednią szybą pojazdu będzie nieważny (np. przekroczony czas postoju, bilet dla innej strefy),

LUB

– brak ważnej karty abonamentowej

Kontroler jest zobowiązany do wystawienia ZAWIADOMIENIA o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej w kwocie 75 zł w związku z nieuiszczeniem opłaty za parkowanie pojazdu. W razie nie uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie do 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia, wszczynana jest procedura windykacyjna w trybie administracyjnym.

Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia na konto Urzędu Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa w Banku Spółdzielczym w Limanowej nr konta: 28 8804 0000 0000 0023 3100 0002 w formie wpłaty przelewowej lub gotówkowej.

UWAGA! Na dowodzie wpłaty należy wpisać numer niniejszego zawiadomienia i numer rejestracyjny pojazdu

Wpłaty gotówkowe przyjmowane są także w Biurze Strefy Płatnego Parkowania ul. M.B. Bolesnej 10A, 34-600 Limanowa w dniach poniedziałek-piątek w godz. 9:00 – 17:00. W przypadku uiszczenia tej opłaty w dniu wystawienia wezwania lub w następnym dniu roboczym w biurze strefy płatnego parkowania, opłata ulega zmniejszeniu do wysokości 40 PLN.

Istnieje możliwość uiszczenia opłaty dodatkowej zmniejszonej do wysokości 40 PLN, w PARKOMACIE.

4. Sposoby płatności w Biurze Strefy Płatnego Parkowania:

4.1. W biurze SPP pobierane są opłaty dodatkowe w pomniejszonej do 40 złotych kwocie. Inspektor biura SPP nie jest uprawniony do pobierania gotówki od Klienta. Opłata dodatkowa dokonywana jest w urządzeniu do pobierania i rozliczania opłat zainstalowanym w biurze SPP.

4.2. Dokonywanie opłaty za kartę abonamentową:

Karty abonamentowe można wykupić wyłącznie w Biurze SPP zgodnie z następującą procedurą:

1) Klient zamierzający dokonać zakupu Karty Abonamenrowej na SPP w Limanowej powinien udać się do Biura SPP

2) Klient przekazuje Inspektorowi SPP następujące dane: numer rejestracyjny pojazdu, nazwę ulicy.

​Uwaga! Jeżeli Klient zamierza wykupić abonament mieszkańca „M” Inspektor weryfikuje dane klienta (patrz Rozdział II par.5 pkt 3 Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania).

3) Inspektor rezerwuje w systemie nr abonamentu dla Klienta.

4) Inspektor przekazuje Klientowi informację o kwocie stawki abonamentowej, zależnej od tego, który rodzaj abonamentu Klient wybrał.

5) Klient dokonuje wpłaty za abonament w formie gotówki lub przelewu na rachunek Urzędu Miasta Limanowa ​28 8804 0000 0000 0023 3100 0002
W tytule przelewu ​MUSI BYĆ​ wpisany numer rejestracyjny pojazdu, dla którego będzie wykupywany abonament. W Biurze SPP nie ma możliwości dokonania przelewu oraz wpłaty gotówkowej za abonament.

6) Po dokonaniu wpłaty na wyżej wymieniony numer rachunku, klient dostarcza niezwłocznie potwierdzenie wpłaty / przelewu do Biura SPP, a Inspektor na tej podstawie, po zweryfikowaniu kwoty dokonanej wpłaty, oraz tytułu wpłaty, drukuje spersonalizowaną unikalną kartę abonamentową zabezpieczoną hologramem i wydaje ją Klientowi. Kartę abonamentową należy umieścić za przednią szybą pojazdu. Należy pilnowć okresu ważności karty. Po przekroczeniu terminu ważności karty, należy zwrócić się do Biura SPP celem dokonania zakupu nowego abonamentu.

Potwierdzenie dokonania wpłaty / przelewu pozostaje w Biurze SPP jako potwierdzenie faktu wydania Karty Abonamentowej Klientowi.

​UWAGA! Ważność abonamentu rozpoczyna się od dnia wydania jej Klientowi przez Inspektora w Biurze SPP. Dzień dokonania wpłaty na konto Urzędu Miasta Limanowa nie jest dniem, od którego rozpoczyna się ważność abonamentu.​

ZANOWNI KLIENCI

W Strefie Płatnego Parkowania w Limanowej funkcjonuje system płatności mobilnych. Postój można opłacić przy pomocy aplikacji smsAdminPark, czyli rozpocząć parkowanie korzystając z telefonu komórkowego lub komputera, bez konieczności zamiany gotówki i podchodzenia do parkomatu.

Sposoby płatności w smsAdminPark:

1. APLIKACJA MOBILNA – do pobrania w sklepie GooglePlay całkowicie za darmo, ze strony www.adminpark.pl zakładka Kamienna Góra oraz poprzez zeskanowanie kodu QR z naklejki na parkomacie. Dla użytkowników smartfona z systemem android. Aplikacja dostępna jest tutaj: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.dejw.smsAdminPark

2. PŁATNOŚĆ Z POZIOMU STRONY WWW – wystarczy wejść na stronę internetową www.smsadminpark.pl i po rejestracji dokonywać płatności za postój z komputera, tabletu, przeglądarki w smartfonie itp.

3. PŁATNOŚĆ SMS – po rejestracji na stronie internetowej, dodając swój samochód i wybierając Strefę Limanowa – na jeden numer telefonu i jedną treścią smsa możemy rozpoczynać postój. Nie trzeba już nigdzie się logować (oprócz uzupełnienia portfela) aby później smsem parkować. Zakończyć postój możemy również smsem lub automatycznie (po ustawieniu automatycznego czasu postoju).

Aby rozpocząć korzystanie z systemu smsAdminPark należy:

1. Zarejestrować się na stronie lub w aplikacji
2. Doładować swój wirtualny portfel (BEZ ŻADNYCH PROWIZJI)
3. Dodać swój pojazd, ustawić preferencje przypomnień
4. UWAGA! W celu możliwości sprawdzenia pojazdu przez Kontrolerów, każdy Klient musi mieć umieszczoną wewnątrz samochodu po stronie kierowcy na szybie naklejkę smsadminpark (naklejki do odbioru w Biurze SPP za darmo, lub do pobrania i wydruku ze strony smsadminpark.pl). Brak naklejki równoznaczny jest z brakiem opłaconego postoju.
5. Korzystać szybko i sprawnie z wybranej przez siebie formy płatności.
6. Wszystkie transakcje i parkowania dostępne są po zalogowaniu na stronie i w aplikacji
7. Kontroler SPP widząc naklejkę za na przedniej szybie pojazdu za pomocą terminala mobilnego weryfikuje opłacony postój.

Naklejka na szybę pojazdu

Już teraz pobierz aplikację smsAdminPark
 
ZESKANUJ KOD lub WEJDŹ DO SKLEPU GOOGLE PLAY

Jesteś zainteresowany wdrożeniem płatnego parkingu na Twoim terenie?