Limanowa > Tabela opłat strefy – zwolnienia

/

AdminPark

UŻYTKOWNICY DRÓG, DLA KTÓRYCH WPROWADZONO ZEROWĄ STAWKĘ OPŁATY ZA PARKOWANIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA NA OBSZARZE MIASTA LIMANOWA

Wprowadza się zerową stawkę opłaty za parkowanie dla:

1. kierujących oznakowanymi pojazdami służb miejskich podczas wykonywania obowiązków służbowych (pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodno – kanalizacyjne, Straż Miejska, itp.)

2. osób i podmiotów posiadających karty parkingowe w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz.908 ze zm.) jeżeli pojazd samochodowy oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest w miejscu przeznaczonym dla tak oznaczonych pojazdów

3. Rodziców lub opiekunów dzieci Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Limanowej oraz Miejskiego Przedszkola nr 1 i Miejskiego Żłobka w Limanowej, którzy posiadają identyfikatory wydane przez Dyrekcję tych jednostek (według załączonego wzoru), na czas 20 minut celem dowiezienia i odbioru dzieci z placówki oświatowej.

Jesteś zainteresowany wdrożeniem płatnego parkingu na Twoim terenie?