Limanowa > Tabela opłat strefy – zwolnienia

/

AdminPark

UŻYTKOWNICY DRÓG, DLA KTÓRYCH WPROWADZONO ZEROWĄ STAWKĘ OPŁATY ZA PARKOWANIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA NA OBSZARZE MIASTA LIMANOWA

Wprowadza się zerową stawkę opłaty za parkowanie dla:

1. kierujących oznakowanymi pojazdami służb miejskich podczas wykonywania obowiązków służbowych (pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodno – kanalizacyjne, Straż Miejska, itp.)

2. kierujących pojazdami publicznej komunikacji zbiorowej, zatrzymujący się na ustalonych dla nich przystankach;

3. osób i podmiotów posiadających karty parkingowe w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz.908 ze zm.) jeżeli pojazd samochodowy oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest w miejscu przeznaczonym dla tak oznaczonych pojazdów

4. kierujących motocyklami, motorowerami i rowerami.

Jesteś zainteresowany wdrożeniem płatnego parkingu na Twoim terenie?