Limanowa > Tabela opłat strefy

/

AdminPark

Strefa A

Ulice:
Plac na Rynku Głównym, Krótka, Ks. Kowalskiego

za pierwsze pół godziny parkowania 2,00 zł
za pierwszą i każdą następną godzinę parkowania 3,00 zł

Strefa B

Ulice:
Bronisława Czecha, Kopernika, Łazarskiego, Jordana, Spacerowa, Józefa Marka, Bulwary, Konopnickiej

za pierwsze półgodziny parkowania 1,00 zł

za pierwszą i każdą następną godzinę parkowania 2,00 zł

Strefa C

Ulice:
Bronisława Czecha od “skateparku” do cmentarza

za trzy godziny parkowania 1,00 zł

za cały dzień parkowania 2,00 zł

UWAGA!

PODSTAWOWA STAWKA OPŁATY DODATKOWEJ
Za nieopłacony czas postoju w Strefie Płatnego Parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 złotych.

W przypadku uiszczenia tej opłaty w dniu wystawienia wezwania lub w następnym dniu roboczym w biurze strefy płatnego parkowania, opłata ulega zmniejszeniu do wysokości 30 złotych.

UWAGA! Istnieje możliwość uiszczenia opłaty dodatkowej zmniejszonej do wysokości 30 złotych w PARKOMACIE w dniu wystawienia wezwania lub w następnym dniu roboczym.

Jesteś zainteresowany wdrożeniem płatnego parkingu na Twoim terenie?