Limanowa > Instrukcja obsługi parkomatu

Uwaga! Od stycznia 2016 roku, podczas dokonywania transakcji gotówkowej i bezgotówkowej konieczne jest wpisanie numeru rejestracyjnego.

Zapłata gotówką

1. Przyciśnij dwukrotnie START

2. Wpisz numer rejestracyjny na klawiaturze alfanumerycznej

3. Wrzucaj monety, aż osiągniesz planowany czas postoju. Czas jest podawany na wyświetlaczu.

4. AKCEPTUJ BILET lub ANULUJ transakcję

Zapłata kartą

1. Przyciśnij START

2. Przyciśnij F1 na klawiaturze (TARYFA)

3. Po pojawieniu się informacji o zapłacie kartą, przyciśnij START

4. Wpisz numer rejestracyjny na klawiaturze alfanumerycznej

5. Przyciskami na klawiaturze (+ / –) określ planowany czas postoju

5. Aby potwierdzić, przyciśnij START

6. Zbliż kartę do czytnika, zostanie pobrana opłata

7. Pobierz bilet

Opłata dodatkowa

1. Przyciśnij START

2. Przyciśnij dwukrotnie F1 (TARYFA)

3. Po pojawieniu się informacji o opłacie dodatkowej, wciśnij przycisk START

4. Wprowadź numer ZAWIADOMIENIA za pomocą klawiatury alfanumerycznej, przyciskiem ANULUJ usuwasz cyfrę i przechodzisz do poprzedniej

5. Aby potwierdzić, przyciśnij START

6. Wrzucaj monety, aż osiągniesz kwotę opłaty dodatkowej.

7. Pobierz potwierdzenie. Pamiętaj, aby je zachować.

parkometr