Lublin SPSK1 > Sposoby płatności

/

AdminPark

1. Opłaty za postój pojazdów w strefie Płatnego Postoju przy SPSK1 w Lublinie pobierane są w PARKOMATACH. Parkomat przyjmuje nominały od 10 gr do 5 PLN. Parkomat nie wydaje reszty. W parkomatach można zapłacić również za pomocą karty zbliżeniowej paypass/paywave

2. Instrukcje wnoszenia opłat dostepne są na każdym parkomacie oraz w zakładce INSTRUKCJA OBSŁUGI PARKOMATU

3. Uiszczanie OPŁATY DODATKOWEJ w odpowiedzi na ZAWIADOMIENIE:

UWAGA! W przypadku, kiedy Kontroler stwierdzi:

– brak biletu parkingowego za przednią szybą pojazdu lub bilet umieszczony za przednią szybą pojazdu będzie nieważny (np. przekroczony czas postoju, bilet dla innej strefy), lub brak naklejki/indentyfikatora

Kontroler jest zobowiązany do wystawienia ZAWIADOMIENIA o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej w kwocie 100 zł w związku z nieuiszczeniem opłaty za parkowanie pojazdu. W razie nie uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie do 14 dni od daty wystawienia zawiadomienia, wszczynana jest procedura windykacyjna.

Opłatę dodatkową należy wnieść w parkomatach na terenie SPSK1.

Jesteś zainteresowany wdrożeniem płatnego parkingu na Twoim terenie?