Lublin SPSK1 > Tabela opłat strefy

/

AdminPark

OPŁATA ZA POSTÓJ WYNOSI 5,00 zł za każdą godzinę parkowania. / płatne w parkomatach

OPŁATA DODATKOWA ZA NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU:  100 zł

OPŁATA ZA ABONAMENT (PRACOWNICY SPSK1): 40zł / miesiąc

Jesteś zainteresowany wdrożeniem płatnego parkingu na Twoim terenie?