Lublin SPSK1 > Tabela opłat strefy

/

AdminPark

OPŁATA ZA POSTÓJ WYNOSI 4,00 zł za pierwszą godzinę oraz 5,00 zł za drugą i każdą kolejną godzinę parkowania. / płatne w parkomatach

OPŁATA DODATKOWA ZA NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU:  50 zł

OPŁATA ZA ABONAMENT (PRACOWNICY SPSK1): 40zł / miesiąc

Jesteś zainteresowany wdrożeniem płatnego parkingu na Twoim terenie?