Oznakowanie parkingów

/

AdminPark

Oznakowanie parkingów

W ramach prowadzonych przez nas parkingów oraz tych wyposażanych przez nas w urządzenia parkingowe; wykonujemy odnowienie istniejących oraz projektowanie i wykonanie nowych oznaczeń pionowych i poziomych parkingów.

Dysponujemy niezbędnym doświadczeniem, które pozwala przeprowadzić fachowe doradztwo w zakresie niezbędnego oznakowania parkingów.

Wyznaczamy poziomo za równo zwykłe oznaczenia miejsc parkingowych białą farbą jak i miejsca specjalne takie jak koperta zastrzeżona, koperta dla osób niepełnosprawnych czy dodatkowe opisy: taxi, policja itp.

Jesteś zainteresowany wdrożeniem płatnego parkingu na Twoim terenie?