Strefy Płatnego Parkowania – SPP

/

Strefy Płatnego Parkowania (SPP)

Strefy Płatnego Parkowania

Strefy płatnego parkowania to parkingi utworzone przy drodze publicznej na wniosek jej zarządcy odpowiednią uchwałą rady gminy. Podstawę prawną do powstania tego typu parkingów daje ustawa o drogach publicznych, a konkretnie art. 13, który stanowi, że „korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania”. Coraz popularniejsze w polskich miastach jest pobieranie opłat za parkowanie w SPP przez samoobsługowy system urządzeń inkasująco-rejestrujących, czyli popularne parkomaty.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów firma DEJW oferuje możliwość zakupu, dzierżawy urządzeń służących do obsługi strefa płatnego parkowania, jak również pełną obsługę tego typu parkingów. Nasze wieloletnie doświadczenie i posiadane umiejętności pozwalają na kompleksowe spełnienie wysokich wymagań klientów. Świadczyć mogą o tym referencje wystawiane przez naszych klientów oraz wysoka pozycja jaką DEJW zajmuje w ostatnich latach w rankingach operatorów parkingowych.

https://www.adminpark.pl/limanowa/ 

Administracja i zarządzanie Strefami Płatnego Parkowania

Firma DEJW administruje i zarządza Strefami Płatnego Parkowania na terenie całego kraju. Obecnie prowadzimy i kierujemy pięcioma Strefami Płatnego Parkowania (SPP). Jako jedyna firma w całym kraju prowadzimy SPP w oparciu o urządzenia, których jesteśmy producentami. Zarządzane parkingi są wyposażone w naszego autorstwa Parkometry oraz system informatyczny do zarządzania daną strefą.

Rozwijamy się bardzo dynamicznie. W ciągu 10 lat zdobyliśmy szerokie grono stałych i zadowolonych klientów. Zarządzamy przestrzenią parkingową. Nasza profesjonalna, wykwalifikowana i wyspecjalizowana kadra pracownicza umożliwia sprawne działanie naszej firmy na terenie całej Polski.

Zalety systemu do zarządzania SPP

Nasz system informatyczny do zarządzania SPP jest innowacyjny i bardzo efektywny. Umożliwia całkowitą optymalizację kosztów pracy zarówno podczas zakładania strefy jak i w czasie jej działania, co koniec końców przekłada się na bardzo dobry bezpośredni wynik finansowy strefy.

Dzięki temu nasza firma rok w rok notuje ponad przeciętny wskaźnik wzrostu, a rzesza zadowolonych klientów z zarządzania Strefami Płatnego Parkowania stale rośnie.

Napisz do nas i dowiedz się więcej o systemach do zarządzania Strefami Płatnego Parkowania (SPP).

Jesteś zainteresowany wdrożeniem płatnego parkingu na Twoim terenie?