Pismo POBP do Premiera

/

AdminPark

Prezes Polskiej Organizacji Branży Parkingowej wystosował pismo do Prezesa Rady Ministrów – p. Mateusza Morawieckiego w sprawie obecnej sytuacji epidemiologicznej i problemów branży parkingowej, cytujemy:

“Szanowny Panie Premierze,

pandemia koronawirusa i wprowadzony na terenie Polski stan epidemii stanowią wyzwanie dla wszystkich obszarów gospodarki. Jako Polska Organizacja Branży Parkingowej, stowarzyszenie pracodawców działających w sektorze dotkniętym skutkami nigdy wcześniej nie notowanego ograniczenia mobilności, doceniamy dotychczasowe deklaracje rządu w zakresie przeciwdziałania gospodarczym skutkom epidemii.

Naszymi członkami są m.in. operatorzy parkingów znajdujących się w centrach miast, przy lotniskach, szpitalach, węzłach transportowych, portach czy miejscach spędzania wolnego czasu. W bezprecedensowej, niedającej się przewidzieć sytuacji, gdy przychody z tytułu parkowania pojazdów z dnia na dzień spadły o 90% do 95%, w najbliższych dniach zmuszeni będziemy do drastycznych decyzji ograniczających koszty naszej działalność i zapewniających płynność finansową naszych firm. Apelujemy o szybkie działania rządu, a w szczególności:

  1. Pokrycie 80% części wynagrodzeń i składek ZUS pracowników firm których przychody spadły w wyniku epidemii o min. 20%.
  2. Zwolnienie, a nie jedynie odroczenie, firm i pracowników z obowiązku odprowadzania składek do ZUS.
  3. Umożliwienie rozliczenia tegorocznej straty w kolejnym 5 latach rozliczeniowych.
  4. Przesunięcie płatności za media, z naciskiem na energię elektryczną.
  5. Umożliwienie odkładania rat leasingowych przez przedsiębiorców na zakupiony sprzęt. Instytucje finansowe powinny wziąć pod uwagę wyjątkowe okoliczności w jakich się znajdujemy i umożliwić wydłużenie umowy leasingu proporcjonalnie o okres wspomnianego zawieszenia płatności rat.
  6. Możliwość korzystania z rozwiązań tzw. tarczy antykryzysowej z początkiem marca.

Chcielibyśmy również wyrazić nadzieję, że pozytywnym efektem tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji będzie większe otwarcie państwa i samorządów na płatności mobilne oraz jeszcze intensywniejsze działania na rzecz cyfryzacji Polski. Ciężko byłoby sobie bowiem wyobrazić funkcjonowanie naszego kraju w okresie pandemii bez wsparcia ze strony nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Z wyrazami szacunku,

Maciej Mosiej
Prezes Zarządu
Polska Organizacja Branży Parkingowej”

List pochodzi ze strony: www.pobp.org.pl

Jesteś zainteresowany wdrożeniem płatnego parkingu na Twoim terenie?