e-abonament.pl – Regulamin

/

AdminPark

REGULAMIN
zgłoszenia o dokonaniu płatności za e-abonament

Rozdział I
Rodzaje abonamentów postojowych i wysokość opłat

§ 1.
Za pośrednictwem serwisu Klient może zamówić abonament, który dostępny jest w wybranej Strefie Płatnego Parkowania / wybranym parkingu (według podjętej przez Radę Miasta Uchwały lub Regulaminu parkingu). E-abonament nie umożliwia zamówienia abonamentu do ktorego wymagane są dodatkowe dane osobowe do weryfikacji – abonamenty mieszkańca, karta dużej rodziny, pojazd hybrydowy itp.

§ 2.
Serwis nie pobiera żadnych opłat i nie prowadzi sprzedaży. Abonament można zamówić po wcześniejszym dokonaniu przelewu wg. cennika abonamentów w wybranej Strefie Płatnego Parkowania / wybranym parkingu.

Rozdział II
Warunki i instrukcje dotyczące zamówienia e-abonamentu

§ 3.
Zamówienia za pośrednictwem serwisu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Zamówienia za pośrednictwem serwisu należy dokonać nie później niż 2 dni robocze przed dniem rozpoczęcia obowiązywania abonamentu. Obsługa ma czas 2 dni robocze na odpowiedź – potwierdzenie wydania abonamentu.

W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest: wybrać swoje miasto, dokonać przelewu według wybranego cennika (wszystkie informacje dostepne są po wybraniu miasta) oraz wypełnić i wysłać formularz zamówienia. Klient jest zobowiązany do prawidłowego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza oraz do akceptacji regulaminu.

Klient po wysłaniu formularza otrzymuje potwierdzenie wysłania (kopia formularza) na swój adres e-mail. W ciągu 2 dni roboczych otrzyma od obsługi (biuro SPP / biuro parkingu) potwierdzenie wydania abonamentu oraz etykietę do samodzielnego wydruku oraz umieszczenia za przednią szybą pojazdu. Dopiero po otrzymaniu potwierdzenia i etykiety – abonament jest ważny i uprawnia do postoju.

Przy przedłużeniu abonamentu należy wykonać ponownie powyższą procedurę. Jeżeli nie zmienia się numer rejestracyjny to nie trzeba drukować ponownie etykiety, można używać obecnej. Numer rejestracyjny nie może być zmieniony w czasie obowiązywania abonamentu.

Rozdział III
Ochrona danych osobowych i reklamacje

§ 4.
Dane osobowe są bezpieczne i przechowywane tylko i wyłącznie w celu wydania abonamentu – akceptując regulamin Klient zgadza się na przechowywanie wpisanych danych. Wgląd do wysłanych danych Klient ma otrzymując kopie wysłanego formularza mailem. Formularz z danymi takimi jak nazwisko i numer rejestracyjny przesyłany jest automatycznie do biura SPP – przetwarzany tylko celem wydania abonamentu.

§ 5.
Reklamacje dotyczące zamawianych abonamentów należy składać według procedur opisanych w Uchwale / regulaminie parkingu, do biura SPP w danej miejscowości lub online.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

§ 6.
Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień regulaminu, a w szczególności warunków i instrukcji dotyczacych zamówienia e-abonamentu.

§ 7.
Biuro SPP / Obsługa parkingu w wybranym przez Klienta na etapie wypełniania formularza mieście, w przypadku otrzymania niekompletnych lub błędnie wpisanych w formularzu danych, ma prawo nie wydać abonamentu. Klient otrzymuje kopie wysłanego formularza, ale nie otrzyma potwierdzenia. W takiej sytuacji należy udać się osobiście do Biura SPP celem dopełnienia formalności, zgodnie z Regulaminem SPP lub skontaktować się z obsługą parkingu.

§ 8.
Regulamin zgłoszenia o dokonaniu płatności za e-abonament jest dodatkowym rozwiązaniem ułatwiającym Klientowi uzyskanie abonamentu uprawniającego do postoju w SPP / na parkingu w danym mieście, bez konieczności udawania się do Biura Strefy Płatnego Parkowania / Biura obsługi parkingu w danym mieście. Każdorazowo przy wydawaniu kart abonamentowych pierwszeństwo mają zasady wydania abonamentu wynikające ze stosownych Uchwał Rady Miasta/Gminy oraz regulaminów będących załącznikiem/kami do tych Uchwał, dla każdej SPP oddzielnie, a również regulaminu danego parkingu płatnego.

Jesteś zainteresowany wdrożeniem płatnego parkingu na Twoim terenie?