Sanok Bricomarche > Sposoby płatności

/

AdminPark

1. Opłaty za postój pojazdów w strefie Płatnego Postoju w Sanoku/BRICOMARCHE pobierane są w PARKOMATACH. Parkomat przyjmuje nominały od 10 gr do 5 PLN. Parkomat nie wydaje reszty.

3. Uiszczanie OPŁATY DODATKOWEJ w odpowiedzi na ZAWIADOMIENIE:

UWAGA! W przypadku, kiedy Kontroler stwierdzi:

– brak biletu parkingowego za przednią szybą pojazdu lub bilet umieszczony za przednią szybą pojazdu będzie nieważny (np. przekroczony czas postoju, bilet dla innej strefy),

Kontroler jest zobowiązany do wystawienia ZAWIADOMIENIA o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej w kwocie 50 zł w związku z nieuiszczeniem opłaty za parkowanie pojazdu. W razie nie uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie do 14 dni od daty wystawienia zawiadomienia, wszczynana jest procedura windykacyjna w trybie administracyjnym.

Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 14 dni od daty wystawienia zawiadomienia na konto Administratora parkingu nr konta:  45 88040000 0070 0013 9696 0013   

UWAGA! Na dowodzie wpłaty należy wpisać:

“<numer niniejszego zawiadomienia> SPP SANOK BRICOMARCHE” 

i numer rejestracyjny pojazdu

Istnieje możliwość uiszczenia opłaty dodatkowej w PARKOMACIE.

Jesteś zainteresowany wdrożeniem płatnego parkingu na Twoim terenie?