Strefy Płatnego Parkowania – SPP

Strefy Płatnego Parkowania

Strefy płatnego parkowania to parkingi utworzone przy drodze publicznej na wniosek jej zarządcy odpowiednią uchwałą rady gminy. Podstawę prawną do powstania tego typu parkingów daje ustawa o drogach publicznych, a konkretnie art. 13, który stanowi, że „korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania”. Coraz popularniejsze w polskich miastach jest pobieranie opłat za parkowanie w SPP przez samoobsługowy system urządzeń inkasująco-rejestrujących, czyli popularne parkomaty.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów firma DEJW oferuje możliwość zakupu, dzierżawy urządzeń służących do obsługi strefa płatnego parkowania, jak również pełną obsługę tego typu parkingów. Nasze wieloletnie doświadczenie i posiadane umiejętności pozwalają na kompleksowe spełnienie wysokich wymagań klientów. Świadczyć mogą o tym referencje wystawiane przez naszych klientów oraz wysoka pozycja jaką DEJW zajmuje w ostatnich latach w rankingach operatorów parkingowych.

https://www.adminpark.pl/limanowa/ 
https://www.adminpark.pl/koszalin/ 
https://www.adminpark.pl/kamienna-gora/ 

Administracja i zarządzanie Strefami Płatnego Parkowania

Firma DEJW administruje i zarządza Strefami Płatnego Parkowania na terenie całego kraju. Obecnie prowadzimy i kierujemy pięcioma Strefami Płatnego Parkowania (SPP). Jako jedyna firma w całym kraju prowadzimy SPP w oparciu o urządzenia, których jesteśmy producentami. Zarządzane parkingi są wyposażone w naszego autorstwa Parkometry oraz system informatyczny do zarządzania daną strefą.

Rozwijamy się bardzo dynamicznie. W ciągu 10 lat zdobyliśmy szerokie grono stałych i zadowolonych klientów. Zarządzamy przestrzenią parkingową. Nasza profesjonalna, wykwalifikowana i wyspecjalizowana kadra pracownicza umożliwia sprawne działanie naszej firmy na terenie całej Polski.

Zalety systemu do zarządzania SPP

Nasz system informatyczny do zarządzania SPP jest innowacyjny i bardzo efektywny. Umożliwia całkowitą optymalizację kosztów pracy zarówno podczas zakładania strefy jak i w czasie jej działania, co koniec końców przekłada się na bardzo dobry bezpośredni wynik finansowy strefy.

Dzięki temu nasza firma rok w rok notuje ponad przeciętny wskaźnik wzrostu, a rzesza zadowolonych klientów z zarządzania Strefami Płatnego Parkowania stale rośnie.

Napisz do nas i dowiedz się więcej o systemach do zarządzania Strefami Płatnego Parkowania (SPP).

Strefy Płatnego Parkowania