Warszawa Reduta > Sposoby płatności

Informacje ogólne

 

1. Opłaty za postój pojazdów w Strefie Płatnego Postoju w Warszawie / Hala Reduta pobierane są w PARKOMATACH. Parkomat przyjmuje nominały od 10 gr do 5 PLN.  Parkomaty przyjmują również płatność kartami zbliżeniowymi. Parkomat nie wydaje reszty.

2. Uiszczanie OPŁATY DODATKOWEJ w odpowiedzi na ZAWIADOMIENIE:

UWAGA! W przypadku, kiedy Kontroler stwierdzi:

– brak biletu parkingowego za przednią szybą pojazdu lub bilet umieszczony za przednią szybą pojazdu będzie nieważny (np. przekroczony czas postoju, bilet dla innej strefy),

Kontroler jest zobowiązany do wystawienia ZAWIADOMIENIA o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej w kwocie 50 zł  w związku z nieuiszczeniem opłaty za parkowanie pojazdu. W razie nie uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie do 14 dni od daty wystawienia zawiadomienia, wszczynana jest procedura windykacyjna w trybie administracyjnym.

Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 14 dni od daty wystawienia zawiadomienia w parkomacie.

 

Informacje dodatkowe

 

UWAGA!

Można wykupić abonament na dłuższy okres czasu online – szczegóły na stronie www.e-abonament.pl